ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง

              วันที่ 30 มิถุนายน 2561  นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองท่าโขลง และศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี