ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

       

          วันที่ 28 มิถุนายน 2561  นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑