ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561 (World rabies Day 2018)

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม       

           วันที่ 27 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561 (World rabies Day 2018) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลเมืองท่าโขลง

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน