ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการอบรมศึกษาดูงานสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง

            วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 นำโดยนายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรี นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง รองนายกเทศมนตรี นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนราษฎรและเจ้าหน้าที่งานบัตรประจำตัวประชาชน เข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถ เรื่องระเบียบกฏหมายของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน โดยวิทยากรนายรักชาติ จอมสง่า จากกรมการปกครอง ณ เทศบาลเมืองชลบุรี และเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี


 

ประมวลภาพ