ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการเจ้าภาพออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล

คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชิาตจุฬาภรณ์ จัดโครงการ "เจ้าภาพออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล" ในวันอาทิตย์ 24 กันยายน 2560 ณ เทศบาลเมืองท่าโขลง มีการจัดกิจกรรมให้บริการ วัดสัญญาณชีพ ตรวจหน่วยคัดกรองไต โรคตามหลักเวชกรรมแผนไทยประยุกต์ สุขภาพช่องปาก จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ เจาะเลือดเพื่อตรวจไขมัน ตรวจสมรรถการมองเห็น และตรวจสมรรถภาพปอด จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันดังกล่าว