ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการเยาวชนจิตอาสาธารณะอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

           

       วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางฑิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาธารณะอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 โดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง “สร้างความสะอาดเพื่อบ้านเพื่อท้องถิ่นด้วยสองมือเรา” ณ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 เทศบาลเมืองท่าโขลง

จัดโดย : คณะกรรมกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าโขลง,บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี