ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการเยาวชนจิตอาสาเฝ้าระวังเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

             10 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองท่าโขลง นำโดย นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นางฑิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิด "โครงการเยาวชนจิตอาสาเฝ้าระวังเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองท่าโขลง และจังหวัดนครนายก