ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

          วันที่ 24 เมษายน 2561 นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่ในเขตชุมชนท่าโขลง โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าโขลง