ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะเปียกครัวเรือน

โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะเปียกครัวเรือน 

              เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ในครัวเรือนของตน เพื่อนำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีการจัดการ 2 แบบ  อ่านต่อ