ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 โครงการสุขาภิบาลอาหาร 21 พ.ค. 2561 04.47 น.
2 ร่วมการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 21 พ.ค. 2561 04.33 น.
3 โครงการเยาวชนจิตอาสาเฝ้าระวังเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 10 พ.ค. 2561 03.35 น.
4 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 8 พ.ค. 2561 02.52 น.
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 8 พ.ค. 2561 02.40 น.
6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ดันท่อที่มีเศษขยะที่อุดตัน 4 พ.ค. 2561 02.08 น.
7 โครงการเยาวชนจิตอาสาธารณะอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 2 พ.ค. 2561 06.42 น.
8 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และการมอบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 30 เม.ย. 2561 08.17 น.
9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30 เม.ย. 2561 03.54 น.
10 รายการเดินหน้าประเทศไทย วัยทีน ผลงานของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าโขลง 30 เม.ย. 2561 03.54 น.
11 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 25 เม.ย. 2561 04.27 น.
12 โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 25 เม.ย. 2561 04.21 น.
13 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เม.ย. 2561 04.12 น.
14 กิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาท่าโขลง 25 เม.ย. 2561 02.29 น.
15 กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย 25 เม.ย. 2561 02.18 น.
16 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20 เม.ย. 2561 03.07 น.
17 ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 18 เม.ย. 2561 08.06 น.
18 งานสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ปี 2561 และพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ 17 เม.ย. 2561 06.16 น.
19 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 11 เม.ย. 2561 07.19 น.
20 โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 33 11 เม.ย. 2561 02.49 น.
21 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมือกันล้างทำความสะอาด 10 เม.ย. 2561 04.12 น.
22 กิจกรรม แบ่งปันความรู้เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน 10 เม.ย. 2561 04.10 น.
23 กิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีน ในชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง “โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 10 เม.ย. 2561 04.03 น.
24 โครงการฝึกอบรม พนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2561 10 เม.ย. 2561 03.41 น.
25 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 9 เม.ย. 2561 02.12 น.
26 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมกับอำเภอคลองหลวง 4 เม.ย. 2561 09.10 น.
27 เทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมงานวันผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 4 เม.ย. 2561 08.35 น.
28 บริการด้านทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก และขูดหินปูน 4 เม.ย. 2561 06.27 น.
29 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 4 เม.ย. 2561 06.26 น.
30 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานและลูกจ้าง งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2561 4 เม.ย. 2561 05.47 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 300 รายการ 10 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next >> [Lastpage]