ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ตอนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่น 101 13 พ.ย. 2561 02.39 น.
2 กิจกรรมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าโขลง 13 พ.ย. 2561 02.24 น.
3 งาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา จังหวัดปทุมธานี 6 พ.ย. 2561 03.46 น.
4 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 6 พ.ย. 2561 03.25 น.
5 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 2/2561 6 พ.ย. 2561 03.21 น.
6 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 2/2561 6 พ.ย. 2561 03.13 น.
7 มอบเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ 30 ต.ค. 2561 04.29 น.
8 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชนและการมอบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 25 ต.ค. 2561 04.13 น.
9 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ต.ค. 2561 07.20 น.
10 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 18 ต.ค. 2561 03.19 น.
11 กิจกรรมพัฒนาเมืองท่าโขลง 18 ต.ค. 2561 03.07 น.
12 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาตรสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดคลองสอง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 18 ต.ค. 2561 02.41 น.
13 ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 34 18 ต.ค. 2561 02.33 น.
14 มอบชุดคัดแยกขยะ ตามโครงจังหวัดสะอาด 16 ต.ค. 2561 04.30 น.
15 โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ปีงบประมาณ 2561 16 ต.ค. 2561 04.23 น.
16 ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 8 ต.ค. 2561 02.39 น.
17 มอบเงินช่วยเหลือราษฎรประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 8 ต.ค. 2561 02.29 น.
18 โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ปีงบประมาณ 2561 4 ต.ค. 2561 02.09 น.
19 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 2 ต.ค. 2561 05.38 น.
20 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนตุลาคม 2561 1 ต.ค. 2561 06.21 น.
21 โครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 (ชุมชน ไทยธานีตะวัน) 1 ต.ค. 2561 05.48 น.
22 ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 ต.ค. 2561 04.40 น.
23 กิจกรรมทำความสะอาดเมือง เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วัดคลองสอง) 1 ต.ค. 2561 04.31 น.
24 โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561 (World rabies Day 2018) 1 ต.ค. 2561 04.24 น.
25 การอบรมโครงการตัดเย็บเสื้อผ้า (รุ่นที่ 1) 1 ต.ค. 2561 04.18 น.
26 ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ซ.เทพกุญชร 42 (ซอยแมนฮัตตั้น) ฝั่งทิศใต้ 1 ต.ค. 2561 04.18 น.
27 กิจกรรมอบรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น โดยอบรมการทำน้ำยาที่ใช้ในครัวเรือน 1 ต.ค. 2561 04.01 น.
28 การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 25 ก.ย. 2561 15.20 น.
29 ร่วมตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด 25 ก.ย. 2561 15.13 น.
30 โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ชุมชนทับทิมศรี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 25 ก.ย. 2561 15.06 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 504 รายการ 17 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]