ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลเมืองท่าโขลง 24 ต.ค. 2560 03.35 น.
2 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 24 ต.ค. 2560 03.35 น.
3 จุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี) 17 ต.ค. 2560 02.51 น.
4 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี 17 ต.ค. 2560 02.43 น.
5 มอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย 17 ต.ค. 2560 02.36 น.
6 ต้อนรับคณะเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 31 17 ต.ค. 2560 02.30 น.
7 ประชุมข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 16 ต.ค. 2560 08.24 น.
8 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนตุลาคม 16 ต.ค. 2560 08.16 น.
9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยสูบน้ำท่วมขัง ซอยเทศบาล 4 16 ต.ค. 2560 08.02 น.
10 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการนำรถดูดโคลนเลน 16 ต.ค. 2560 07.53 น.
11 รายงานคุณคำรณพารวยด้วยเกษตร 16 ต.ค. 2560 07.46 น.
12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 16 ต.ค. 2560 07.32 น.
13 มอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้กับอำเภอคลองหลวง 16 ต.ค. 2560 07.27 น.
14 โครงการสวนสมุนไพร 16 ต.ค. 2560 07.19 น.
15 กิจกรรม Big Cleaning Day & โครงการจังหวัดสะอาด เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเตรียมตัวเป็นสนามสอบของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 16 ต.ค. 2560 06.59 น.
16 กิจกรรมจิตอาสา ที่บ้านพักคนชรา คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี 16 ต.ค. 2560 06.46 น.
17 โครงการเด็กท่าโขลงฟันสวย ตรวจสุขภาพ ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 16 ต.ค. 2560 06.10 น.
18 มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ต่อเนื่องโครงการกิจกรรมตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและโรคต้อกระจก ที่ ชุมชนหมู่ 11,12 คลองหนึ่ง บริเวณวัดทวีการะอนันต์ 16 ต.ค. 2560 05.58 น.
19 โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2560 16 ต.ค. 2560 05.51 น.
20 มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ต่อเนื่องโครงการกิจกรรมตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและโรคต้อกระจก ที่ ชุมชนหมู่ 7- หมู่15 คลองสอง 16 ต.ค. 2560 05.42 น.
21 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักภาพของเด็กและเยาวชน 16 ต.ค. 2560 05.33 น.
22 การจัดอบรมบรรยายเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน 16 ต.ค. 2560 04.52 น.
23 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 9 16 ต.ค. 2560 04.39 น.
24 โครงการแยกก่อนทิ้งรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 16 ต.ค. 2560 04.30 น.
25 โครงการเครือข่ายการข่าวต้านยาเสพติด อำเภอคลองหลวง 16 ต.ค. 2560 04.23 น.
26 ครงการเด็กท่าโขลงฟันสวย ตรวจสุขภาพ ตรวจฟัน เคลือฟลูออไรด์ ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล1 16 ต.ค. 2560 04.16 น.
27 ต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 16 ต.ค. 2560 04.10 น.
28 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม 16 ต.ค. 2560 03.58 น.
29 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2560 16 ต.ค. 2560 03.58 น.
30 เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2560 5 ก.ย. 2560 03.01 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 263 รายการ 9 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Next >> [Lastpage]