ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ตามแนวทาง 5 ส. วัดคลองสอง (ฟ้าคำรณ) 8 ก.พ. 2562 08.36 น.
2 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมิณความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 8 ก.พ. 2562 06.43 น.
3 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณชุมชนทับทิมศรี 6 ก.พ. 2562 05.15 น.
4 การประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการและหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 1/2562 6 ก.พ. 2562 05.11 น.
5 เทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การฉีดพ่นน้ำ (บริเวณแยกบริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด นวนคร) 6 ก.พ. 2562 04.51 น.
6 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินงาน โครงการจิตอาสาพัฒนาคลอง ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 6 ก.พ. 2562 04.45 น.
7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง 6 ก.พ. 2562 04.37 น.
8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการฉีดพ่นน้ำ1(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 6 ก.พ. 2562 04.29 น.
9 โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 29 ม.ค. 2562 04.12 น.
10 ลงพื้นที่ เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร 29 ม.ค. 2562 04.09 น.
11 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 1/2562 23 ม.ค. 2562 04.53 น.
12 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน 23 ม.ค. 2562 04.47 น.
13 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง (บริเวณคลองระบายน้ำที่ 1 จากหน้าวัดคุณหญิงส้มจีน ถึงปากซอยพรอนันต์คอนโด) 21 ม.ค. 2562 06.15 น.
14 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการฉีดพ่นน้ำบริเวณวัดบางขัน 19 ม.ค. 2562 14.26 น.
15 ร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 19 ม.ค. 2562 14.15 น.
16 โครงการอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปี 2562 16 ม.ค. 2562 06.31 น.
17 การประชุมมอบนโยบายพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากร กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง 16 ม.ค. 2562 06.26 น.
18 ร่วมตรวจติดตามอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 15 ม.ค. 2562 07.04 น.
19 การประชุมและพบปะพูดคุยในกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 1/2562 15 ม.ค. 2562 06.58 น.
20 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 15 ม.ค. 2562 06.48 น.
21 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบนโยบายการทำงาน จากนายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 9 ม.ค. 2562 06.07 น.
22 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะข้าราชการที่ปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 26 ธ.ค. 2561 13.37 น.
23 โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และการมอบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 25 ธ.ค. 2561 07.45 น.
24 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 3/2561 24 ธ.ค. 2561 08.10 น.
25 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 3/2561 และ การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 24 ธ.ค. 2561 06.21 น.
26 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 50 20 ธ.ค. 2561 04.41 น.
27 โครงการสายใยรัก พัฒนาครอบครัวเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ธ.ค. 2561 04.35 น.
28 พิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฯ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 6 ธ.ค. 2561 07.02 น.
29 ตอนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่น 101 13 พ.ย. 2561 02.39 น.
30 กิจกรรมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าโขลง 13 พ.ย. 2561 02.24 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 532 รายการ 18 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]