ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ร่วมตรวจติดตามอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 15 ม.ค. 2562 07.04 น.
2 การประชุมและพบปะพูดคุยในกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 1/2562 15 ม.ค. 2562 06.58 น.
3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 15 ม.ค. 2562 06.48 น.
4 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบนโยบายการทำงาน จากนายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 9 ม.ค. 2562 06.07 น.
5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะข้าราชการที่ปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 26 ธ.ค. 2561 13.37 น.
6 โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และการมอบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 25 ธ.ค. 2561 07.45 น.
7 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 3/2561 24 ธ.ค. 2561 08.10 น.
8 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 3/2561 และ การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 24 ธ.ค. 2561 06.21 น.
9 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 50 20 ธ.ค. 2561 04.41 น.
10 โครงการสายใยรัก พัฒนาครอบครัวเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ธ.ค. 2561 04.35 น.
11 พิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฯ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 6 ธ.ค. 2561 07.02 น.
12 ตอนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่น 101 13 พ.ย. 2561 02.39 น.
13 กิจกรรมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าโขลง 13 พ.ย. 2561 02.24 น.
14 งาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา จังหวัดปทุมธานี 6 พ.ย. 2561 03.46 น.
15 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 6 พ.ย. 2561 03.25 น.
16 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 2/2561 6 พ.ย. 2561 03.21 น.
17 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 2/2561 6 พ.ย. 2561 03.13 น.
18 มอบเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ 30 ต.ค. 2561 04.29 น.
19 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชนและการมอบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 25 ต.ค. 2561 04.13 น.
20 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ต.ค. 2561 07.20 น.
21 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 18 ต.ค. 2561 03.19 น.
22 กิจกรรมพัฒนาเมืองท่าโขลง 18 ต.ค. 2561 03.07 น.
23 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาตรสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดคลองสอง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 18 ต.ค. 2561 02.41 น.
24 ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 34 18 ต.ค. 2561 02.33 น.
25 มอบชุดคัดแยกขยะ ตามโครงจังหวัดสะอาด 16 ต.ค. 2561 04.30 น.
26 โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ปีงบประมาณ 2561 16 ต.ค. 2561 04.23 น.
27 ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 8 ต.ค. 2561 02.39 น.
28 มอบเงินช่วยเหลือราษฎรประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 8 ต.ค. 2561 02.29 น.
29 โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ปีงบประมาณ 2561 4 ต.ค. 2561 02.09 น.
30 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 2 ต.ค. 2561 05.38 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 515 รายการ 18 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]