ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ 2561 8 ส.ค. 2561 03.29 น.
2 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง 8 ส.ค. 2561 02.52 น.
3 กิจกรรมทำความสะอาดเมือง เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 8 ส.ค. 2561 02.42 น.
4 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 ส.ค. 2561 03.28 น.
5 โครงการคัดกรองเชิงรุกแบบบูรณาการในพื้นที่ชุมชนแออัด/แรงงานต่างด้าว 2 ส.ค. 2561 03.22 น.
6 โครงการอาหารกลางวันของเด็กเล็ก 2 ส.ค. 2561 03.15 น.
7 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมแก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำที่เป็นโพรง 2 ส.ค. 2561 03.10 น.
8 โครงการเคลือบฟูลออไรด์ให้กับเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 2 ส.ค. 2561 03.10 น.
9 โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก 2 ส.ค. 2561 02.57 น.
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2 ส.ค. 2561 02.48 น.
11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุท่าโขลง) 2 ส.ค. 2561 02.14 น.
12 พิธีถวายเทียนพรรษา 2 ส.ค. 2561 02.04 น.
13 กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 1 ส.ค. 2561 09.03 น.
14 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1 ส.ค. 2561 08.57 น.
15 พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1 ส.ค. 2561 08.47 น.
16 กรณรงค์กำจัดยุงลายต้านโรคไข้เลือดออกในชุมชน 1 ส.ค. 2561 08.32 น.
17 โครงการจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางและส่งเสริมการจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน 1 ส.ค. 2561 08.24 น.
18 เคลือบฟูลออไรด์ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 ส.ค. 2561 08.18 น.
19 โครงการฝึกอบรมเยาวชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวันครู 2502 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ส.ค. 2561 08.10 น.
20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ทำความสะอาดดูดโคลนลอกท่อ 1 ส.ค. 2561 06.45 น.
21 โครงการฝึกอบรมเยาวชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 1 ส.ค. 2561 03.31 น.
22 โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 ส.ค. 2561 03.17 น.
23 โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 1 ส.ค. 2561 03.11 น.
24 โครงการนาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรีสำหรับเยาวชน (ห้องเรียนศิลปะ) 1 ส.ค. 2561 03.05 น.
25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 1 ส.ค. 2561 02.55 น.
26 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 1 ส.ค. 2561 02.45 น.
27 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 1 ส.ค. 2561 02.22 น.
28 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุท่าโขลง) 20 ก.ค. 2561 04.17 น.
29 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งสาธิตจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน และเชิญชวนนักเรียนสมัครเป็น อถล. ตามโครงการจังหวัดสะอาด 20 ก.ค. 2561 03.08 น.
30 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ศึกษาดูงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดสมุทรสงคราม 20 ก.ค. 2561 02.52 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 396 รายการ 14 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]