ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 2 เดือน 19 ก.ค. 2561 07.48 น.
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอย 19 ก.ค. 2561 07.46 น.
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและตารางราคากลาง (โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน) 11 ก.ค. 2561 07.17 น.
4 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมุลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 2561 06.50 น.
5 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายสะพาน ค.ศ.ล. สะพานเอราวัณ 2 ต. คลองสอง 29 มิ.ย. 2561 07.13 น.
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าเหนือท่อระบายน้ำ ถนนจารุศร ต.คลองหนึ่ง 29 มิ.ย. 2561 07.12 น.
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องกองช่าง ชั้น 3 29 มิ.ย. 2561 07.12 น.
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิ.ย. 2561 02.49 น.
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดม พร้อมลานคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิ.ย. 2561 02.45 น.
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ถนนไอยรา 2 ต.คลองสอง บริเวณปากซอยไอยรา 5/1 ถึงบริเวณ ปากซอยไอยรา 6 25 มิ.ย. 2561 08.22 น.
11 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และตารางราคากลาง ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย 25 มิ.ย. 2561 05.05 น.
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและตารางราคากลาง โครงการซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน 18 มิ.ย. 2561 08.25 น.
13 ร่าง ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างหลังคาโดม 1 หลัง พร้อมลานกรีตโรงเรี่ยนเทศบาลเมืองท่าโขลง1 และตารางราคากลางงานก่อสร้าง 14 มิ.ย. 2561 08.11 น.
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดม พร้อมลานคอนกรีต จำนวน 1 หลัง 1 มิ.ย. 2561 02.58 น.
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2561 09.21 น.
16 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9 พ.ค. 2561 08.50 น.
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ(ข้างเดียว) ซ.เทพกุญชร 34 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2561 05.36 น.
18 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561 09.00 น.
19 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รวมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ข้างเดียว) ซอยคชสาร 1/1 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561 02.02 น.
20 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเอราวัณ 19/1 (หลังโรงเรียนลาสนุ่น) ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561 01.57 น.
21 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รวมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ทั้งสองข้าง) ซอยเทพกุญชร 40/2 ต.คลองหนึ่ง ด้วยจวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561 01.53 น.
22 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. รวมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองข้าง) ถนนคชสาร ตำบลคลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561 01.48 น.
23 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ข้างเดียว) ซอยเทพกุญชร 34 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 2561 04.17 น.
24 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรือง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 9 เม.ย. 2561 05.40 น.
25 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2561 05.34 น.
26 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 30 มี.ค. 2561 08.48 น.
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 4 ชั้น) 8 มี.ค. 2561 08.10 น.
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดซื้อจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-6675 8 มี.ค. 2561 07.49 น.
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดซื้อจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ/จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2191 8 มี.ค. 2561 07.48 น.
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2561 08.28 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 319 รายการ 11 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]