ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 สัญญาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 (สัญญาเลขที่1/2562) 3 ธ.ค. 2561 08.48 น.
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 9 พ.ย. 2561 07.19 น.
3 สัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง (สัญญาเลขที่ 1/2562) 9 พ.ย. 2561 04.30 น.
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และตารางการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางฯ อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน 10 โรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 31 ต.ค. 2561 09.11 น.
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยูเอชที รสจืด ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง1 31 ต.ค. 2561 02.37 น.
6 สัญญาจ้างจัดการเรียนการสอนโครงการสองภาษา โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 (สัญญาจ้างเลขที่ 50/2561) 29 ต.ค. 2561 02.21 น.
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้กับโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 29 ต.ค. 2561 02.14 น.
8 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เลขที่ 18/2561) 8 ต.ค. 2561 08.35 น.
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย (เลขที่ 11/2561) 8 ต.ค. 2561 08.32 น.
10 สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11/2561) 4 ต.ค. 2561 11.47 น.
11 สำเนาสัญญาจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2 ต.ค. 2561 03.28 น.
12 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 (ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 46/2561) 26 ก.ย. 2561 09.06 น.
13 สัญญาซื้อวุสดุ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 26 ก.ย. 2561 09.06 น.
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 26 ก.ย. 2561 04.33 น.
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการเรียนการสอน (โครงการสองภาษา) 26 ก.ย. 2561 04.27 น.
16 ประกาศสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 (สัญญาจ้าง เลขที่ 45/2561) 26 ก.ย. 2561 04.16 น.
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 24 ก.ย. 2561 02.02 น.
18 ประกาศสัญญาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 19 ก.ย. 2561 10.32 น.
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ตารางราคากลางฯ (โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 19 ก.ย. 2561 10.27 น.
20 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ฯ 19 ก.ย. 2561 10.22 น.
21 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ร.ร. เทศบาลท่าโขลง 1 19 ก.ย. 2561 10.18 น.
22 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ตารางราคากลางฯ โครงการจ้างจัดการเรียนการสอน (โครงการสองภาษา) 19 ก.ย. 2561 10.13 น.
23 ประกาศ สัญญาซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน 5 คัน 19 ก.ย. 2561 09.51 น.
24 สำเนาสัญญาจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่ 18 ก.ย. 2561 08.57 น.
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าเหนือท่อระบายน้ำ ถนนจารุศร ต.คลองหนึ่ง 17 ก.ย. 2561 07.14 น.
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 17 ก.ย. 2561 07.13 น.
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2561 03.03 น.
28 สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 12 ก.ย. 2561 02.32 น.
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ 10 ก.ย. 2561 08.47 น.
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 10 ก.ย. 2561 08.45 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 377 รายการ 13 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]