ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มี.ค. 2562 03.15 น.
2 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (e - bidding) โครงการจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนคชสาร 19 มี.ค. 2562 06.38 น.
3 การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) และตารางราคากลาง ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย 7 มี.ค. 2562 07.07 น.
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนคชสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 6 มี.ค. 2562 08.34 น.
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง 12 ก.พ. 2562 09.43 น.
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 ก.พ. 2562 07.27 น.
7 สัญญาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 (สัญญาเลขที่1/2562) 3 ธ.ค. 2561 08.48 น.
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 9 พ.ย. 2561 07.19 น.
9 สัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง (สัญญาเลขที่ 1/2562) 9 พ.ย. 2561 04.30 น.
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และตารางการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางฯ อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน 10 โรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 31 ต.ค. 2561 09.11 น.
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยูเอชที รสจืด ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง1 31 ต.ค. 2561 02.37 น.
12 สัญญาจ้างจัดการเรียนการสอนโครงการสองภาษา โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 (สัญญาจ้างเลขที่ 50/2561) 29 ต.ค. 2561 02.21 น.
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้กับโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 29 ต.ค. 2561 02.14 น.
14 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เลขที่ 18/2561) 8 ต.ค. 2561 08.35 น.
15 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย (เลขที่ 11/2561) 8 ต.ค. 2561 08.32 น.
16 สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11/2561) 4 ต.ค. 2561 11.47 น.
17 สำเนาสัญญาจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2 ต.ค. 2561 03.28 น.
18 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 (ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 46/2561) 26 ก.ย. 2561 09.06 น.
19 สัญญาซื้อวุสดุ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 26 ก.ย. 2561 09.06 น.
20 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 26 ก.ย. 2561 04.33 น.
21 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการเรียนการสอน (โครงการสองภาษา) 26 ก.ย. 2561 04.27 น.
22 ประกาศสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 (สัญญาจ้าง เลขที่ 45/2561) 26 ก.ย. 2561 04.16 น.
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 24 ก.ย. 2561 02.02 น.
24 ประกาศสัญญาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 19 ก.ย. 2561 10.32 น.
25 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ตารางราคากลางฯ (โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 19 ก.ย. 2561 10.27 น.
26 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ฯ 19 ก.ย. 2561 10.22 น.
27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ร.ร. เทศบาลท่าโขลง 1 19 ก.ย. 2561 10.18 น.
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ตารางราคากลางฯ โครงการจ้างจัดการเรียนการสอน (โครงการสองภาษา) 19 ก.ย. 2561 10.13 น.
29 ประกาศ สัญญาซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน 5 คัน 19 ก.ย. 2561 09.51 น.
30 สำเนาสัญญาจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่ 18 ก.ย. 2561 08.57 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 383 รายการ 13 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]