ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ประกาศสัญญาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 19 ก.ย. 2561 10.32 น.
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ตารางราคากลางฯ (โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 19 ก.ย. 2561 10.27 น.
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ฯ 19 ก.ย. 2561 10.22 น.
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ร.ร. เทศบาลท่าโขลง 1 19 ก.ย. 2561 10.18 น.
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ตารางราคากลางฯ โครงการจ้างจัดการเรียนการสอน (โครงการสองภาษา) 19 ก.ย. 2561 10.13 น.
6 ประกาศ สัญญาซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน 5 คัน 19 ก.ย. 2561 09.51 น.
7 สำเนาสัญญาจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่ 18 ก.ย. 2561 08.57 น.
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าเหนือท่อระบายน้ำ ถนนจารุศร ต.คลองหนึ่ง 17 ก.ย. 2561 07.14 น.
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 17 ก.ย. 2561 07.13 น.
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2561 03.03 น.
11 สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 12 ก.ย. 2561 02.32 น.
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ 10 ก.ย. 2561 08.47 น.
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 10 ก.ย. 2561 08.45 น.
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ถ.ไอยรา 2 10 ก.ย. 2561 06.49 น.
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหินคลุก 10 ก.ย. 2561 06.41 น.
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่มห้องน้ำ (ระดับประถม) โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 6 ก.ย. 2561 06.15 น.
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2561 01.55 น.
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2561 07.41 น.
19 ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2561 07.37 น.
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องกองช่าง ชั้น ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 2561 05.18 น.
21 ประกวดราคาซื้อหินคลุกจำนวน 4,140 คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2561 03.40 น.
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายสะพาน ค.ส.ล. สะพานเอราวัณ 2 ต.คลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ส.ค. 2561 04.10 น.
23 ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมตารางราคากลาง 21 ส.ค. 2561 08.08 น.
24 สัญญาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยกับ บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด 17 ส.ค. 2561 10.00 น.
25 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๔ ชั้น 17 ส.ค. 2561 09.56 น.
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย 17 ส.ค. 2561 03.34 น.
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อหินคลุกจำนวน 4,140 คิว 16 ส.ค. 2561 04.40 น.
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและตารางราคากลาง (โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด) 15 ส.ค. 2561 09.24 น.
29 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 10 ส.ค. 2561 05.54 น.
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายสะพาน ค.ส.ล. สะพานเอราวัณ2 ต.คลองสอง 3 ส.ค. 2561 06.49 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 360 รายการ 12 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]