ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน 22 มี.ค. 2561 08.09 น.
2 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงาน “โครงการสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561” 22 มี.ค. 2561 06.47 น.
3 ประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 21 มี.ค. 2561 02.11 น.
4 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เขาร่วมกิจกรรมอบรมจิตอาสาต้านโรคพิษสุนัขบ้า 21 มี.ค. 2561 01.55 น.
5 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์เก็บขยะ เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้านของท่านและพื้นที่สาธารณะ ในพฤหัสที่ 8 มีนาคม 2561 6 มี.ค. 2561 07.04 น.
6 ประชาสัมพันธ์... เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลเมืองท่าโขลง 5 มี.ค. 2561 07.07 น.
7 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช้าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 27 ก.พ. 2561 03.19 น.
8 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโรค(อถล.) 20 ก.พ. 2561 08.12 น.
9 การรับแจ้งความประสงค์พัฒนาตนเอง สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 20 ก.พ. 2561 08.07 น.
10 การจัดงาน อุ่นรัก คลายความหนาว 16 ก.พ. 2561 07.00 น.
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 6 ก.พ. 2561 07.23 น.
12 ขอแจ้งแผนการเข้าดำเนินการปรับปรุงคลองระพีพัฒน์แยกตก 31 ม.ค. 2561 03.14 น.
13 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 31 ม.ค. 2561 03.14 น.
14 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2561 24 ม.ค. 2561 08.01 น.
15 การเลือกตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 4 ม.ค. 2561 03.20 น.
16 ขอความร่วมมือคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับอำเภอและเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 21 พ.ย. 2560 04.38 น.
17 การดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ 21 พ.ย. 2560 04.22 น.
18 เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน 16 พ.ย. 2560 04.23 น.
19 เทศบาลเมืองท่าโขลง ให้บริการรถรับส่งฟรี สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 25 ต.ค. 2560 04.13 น.
20 ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11 ต.ค. 2560 07.23 น.
21 โครงการเจ้าภาพออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล 5 ต.ค. 2560 17.51 น.
22 ประกาศ เรื่องการสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 สนามสอบโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 18 ก.ย. 2560 08.23 น.
23 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลเมืองท่าโขลง 5 ก.ย. 2560 02.38 น.
24 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ และสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองท่าโขลง 28 ส.ค. 2560 12.07 น.
25 ประชาสัมพันธ์ มาตราการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล้ำลำแม่น้ำ 22 ส.ค. 2560 04.01 น.
26 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 8 ส.ค. 2560 02.18 น.
27 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองท่าโขลง 7 ส.ค. 2560 06.56 น.
28 เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญพี่น้องชาวท่าโขลง ร่วมกิจกรรม การทำดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 3 ส.ค. 2560 02.08 น.
29 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดสถานที่ตั้ง “ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี” 25 ก.ค. 2560 05.18 น.
30 เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช 24 ก.ค. 2560 08.17 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 329 รายการ 11 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]