ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 การเลือกตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 4 ม.ค. 2561 03.20 น.
2 ขอความร่วมมือคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับอำเภอและเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 21 พ.ย. 2560 04.38 น.
3 การดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ 21 พ.ย. 2560 04.22 น.
4 เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน 16 พ.ย. 2560 04.23 น.
5 เทศบาลเมืองท่าโขลง ให้บริการรถรับส่งฟรี สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 25 ต.ค. 2560 04.13 น.
6 ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11 ต.ค. 2560 07.23 น.
7 โครงการเจ้าภาพออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล 5 ต.ค. 2560 17.51 น.
8 ประกาศ เรื่องการสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 สนามสอบโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 18 ก.ย. 2560 08.23 น.
9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลเมืองท่าโขลง 5 ก.ย. 2560 02.38 น.
10 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ และสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองท่าโขลง 28 ส.ค. 2560 12.07 น.
11 ประชาสัมพันธ์ มาตราการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล้ำลำแม่น้ำ 22 ส.ค. 2560 04.01 น.
12 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 8 ส.ค. 2560 02.18 น.
13 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองท่าโขลง 7 ส.ค. 2560 06.56 น.
14 เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญพี่น้องชาวท่าโขลง ร่วมกิจกรรม การทำดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 3 ส.ค. 2560 02.08 น.
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดสถานที่ตั้ง “ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี” 25 ก.ค. 2560 05.18 น.
16 เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช 24 ก.ค. 2560 08.17 น.
17 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมชุมชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 24 ก.ค. 2560 02.40 น.
18 แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 19 ก.ค. 2560 03.40 น.
19 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประดับธง “สก” และธงชาติระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 5 ก.ค. 2560 08.13 น.
20 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 5 ก.ค. 2560 07.15 น.
21 ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย 26 มิ.ย. 2560 03.24 น.
22 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกเทศมนตรี 4 ข้อ 23 มิ.ย. 2560 08.41 น.
23 ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง 21 มิ.ย. 2560 02.34 น.
24 ประกาศจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (กอ.รมน.จังหวัด ป.ท.) เรื่อง ขยายเวลาการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว 20 มิ.ย. 2560 08.08 น.
25 แบบรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 20 มิ.ย. 2560 02.16 น.
26 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งดให้บริการ 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 13 มิ.ย. 2560 05.29 น.
27 ประชาสัมพันธ์ เจ้าของอาคาร หรือผู้ให้ที่พักอาศัยแก่แรงงานต่างด้าวต้องแจ้งข้อมูลการพักอาศัยให้กับเทศบาลหรือ อบต. ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 7 มิ.ย. 2560 08.32 น.
28 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2562) 2 มิ.ย. 2560 02.58 น.
29 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง รับบัตรผ่าน เข้า - ออก ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 มิ.ย. 2560 07.59 น.
30 กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เทศบาลเมืองท่าโขลง ปี 2560 1 มิ.ย. 2560 02.56 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 315 รายการ 11 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]