ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 รวมพลัง ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน 11 ก.ค. 2561 04.05 น.
2 เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญพี่น้องชาวท่าโขลงประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 ก.ค. 2561 02.32 น.
3 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2561 28 มิ.ย. 2561 04.34 น.
4 โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะเปียกครัวเรือน 28 มิ.ย. 2561 04.19 น.
5 แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 26 มิ.ย. 2561 12.15 น.
6 ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน สมัครเข้าร่วมโครงการนาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี สำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 มิ.ย. 2561 06.49 น.
7 แจ้งเตืนพฤติการณ์หลอกลวงให้ราษฏรปลูกอินทผาลัม 13 มิ.ย. 2561 02.54 น.
8 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 มิ.ย. 2561 07.08 น.
9 ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 7 มิ.ย. 2561 04.21 น.
10 ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 6 มิ.ย. 2561 04.23 น.
11 ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง รับบริการด้านสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 5 มิ.ย. 2561 03.09 น.
12 วิดีโอ สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ค. 2561 08.08 น.
13 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 9 พ.ค. 2561 06.12 น.
14 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนเป็นข้าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 9 พ.ค. 2561 03.59 น.
15 ช่องทางการร้องเรียน - ร้องทุกข์ 4 พ.ค. 2561 08.28 น.
16 กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2561 23 เม.ย. 2561 08.26 น.
17 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน 19 เม.ย. 2561 03.53 น.
18 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ใน 6 ชุมชน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 11 เม.ย. 2561 04.30 น.
19 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน วันที่ 9 เมษายน 2561 3 เม.ย. 2561 03.33 น.
20 เรียน กรรมการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ทุกท่าน 28 มี.ค. 2561 07.00 น.
21 การประกวดสาวงามบัวตูม บัวบาน ในงานกาชาดและงานของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2561 26 มี.ค. 2561 02.44 น.
22 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน 22 มี.ค. 2561 08.09 น.
23 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงาน “โครงการสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561” 22 มี.ค. 2561 06.47 น.
24 ประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 21 มี.ค. 2561 02.11 น.
25 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เขาร่วมกิจกรรมอบรมจิตอาสาต้านโรคพิษสุนัขบ้า 21 มี.ค. 2561 01.55 น.
26 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์เก็บขยะ เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้านของท่านและพื้นที่สาธารณะ ในพฤหัสที่ 8 มีนาคม 2561 6 มี.ค. 2561 07.04 น.
27 ประชาสัมพันธ์... เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลเมืองท่าโขลง 5 มี.ค. 2561 07.07 น.
28 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช้าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 27 ก.พ. 2561 03.19 น.
29 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโรค(อถล.) 20 ก.พ. 2561 08.12 น.
30 การรับแจ้งความประสงค์พัฒนาตนเอง สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 20 ก.พ. 2561 08.07 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 350 รายการ 12 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]