ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 วิดีโอ สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ค. 2561 08.08 น.
2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 9 พ.ค. 2561 06.12 น.
3 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนเป็นข้าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 9 พ.ค. 2561 03.59 น.
4 ช่องทางการร้องเรียน - ร้องทุกข์ 4 พ.ค. 2561 08.28 น.
5 กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2561 23 เม.ย. 2561 08.26 น.
6 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน 19 เม.ย. 2561 03.53 น.
7 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ใน 6 ชุมชน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 11 เม.ย. 2561 04.30 น.
8 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน วันที่ 9 เมษายน 2561 3 เม.ย. 2561 03.33 น.
9 เรียน กรรมการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ทุกท่าน 28 มี.ค. 2561 07.00 น.
10 การประกวดสาวงามบัวตูม บัวบาน ในงานกาชาดและงานของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2561 26 มี.ค. 2561 02.44 น.
11 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน 22 มี.ค. 2561 08.09 น.
12 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงาน “โครงการสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561” 22 มี.ค. 2561 06.47 น.
13 ประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 21 มี.ค. 2561 02.11 น.
14 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เขาร่วมกิจกรรมอบรมจิตอาสาต้านโรคพิษสุนัขบ้า 21 มี.ค. 2561 01.55 น.
15 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์เก็บขยะ เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้านของท่านและพื้นที่สาธารณะ ในพฤหัสที่ 8 มีนาคม 2561 6 มี.ค. 2561 07.04 น.
16 ประชาสัมพันธ์... เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลเมืองท่าโขลง 5 มี.ค. 2561 07.07 น.
17 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช้าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 27 ก.พ. 2561 03.19 น.
18 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโรค(อถล.) 20 ก.พ. 2561 08.12 น.
19 การรับแจ้งความประสงค์พัฒนาตนเอง สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 20 ก.พ. 2561 08.07 น.
20 การจัดงาน อุ่นรัก คลายความหนาว 16 ก.พ. 2561 07.00 น.
21 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 6 ก.พ. 2561 07.23 น.
22 ขอแจ้งแผนการเข้าดำเนินการปรับปรุงคลองระพีพัฒน์แยกตก 31 ม.ค. 2561 03.14 น.
23 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 31 ม.ค. 2561 03.14 น.
24 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2561 24 ม.ค. 2561 08.01 น.
25 การเลือกตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 4 ม.ค. 2561 03.20 น.
26 ขอความร่วมมือคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับอำเภอและเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 21 พ.ย. 2560 04.38 น.
27 การดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ 21 พ.ย. 2560 04.22 น.
28 เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน 16 พ.ย. 2560 04.23 น.
29 เทศบาลเมืองท่าโขลง ให้บริการรถรับส่งฟรี สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 25 ต.ค. 2560 04.13 น.
30 ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11 ต.ค. 2560 07.23 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 339 รายการ 12 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]