ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 โครงการประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 26 มี.ค. 2562 03.04 น.
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 22 มี.ค. 2562 09.12 น.
3 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562 22 มี.ค. 2562 05.57 น.
4 เชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 21 มี.ค. 2562 07.22 น.
5 ข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 18 มี.ค. 2562 02.36 น.
6 เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง 15 มี.ค. 2562 08.23 น.
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 11 มี.ค. 2562 02.32 น.
8 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการห้ามเดินในช่องทางเดินรถทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ถนนทางหลวงหมายเลข 3111 พ.ศ.2562 8 มี.ค. 2562 02.52 น.
9 การแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการในแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 7 มี.ค. 2562 03.17 น.
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 6 มี.ค. 2562 04.11 น.
11 ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง 5 มี.ค. 2562 08.57 น.
12 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราาษฎร (ส.ส.) 1 มี.ค. 2562 02.43 น.
13 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมีนาคม 2562 26 ก.พ. 2562 07.37 น.
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 26 ก.พ. 2562 07.01 น.
15 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ขอแก้ไข้ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง 26 ก.พ. 2562 03.45 น.
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 21 ก.พ. 2562 06.16 น.
17 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี ประจำปี 2562 13 ก.พ. 2562 04.51 น.
18 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย ท่าโขลงช่วยกัน (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้) 8 ก.พ. 2562 06.25 น.
19 QR code คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ WSIS Project Prizes 2019 ของ ITU 6 ก.พ. 2562 03.00 น.
20 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 1 ก.พ. 2562 07.28 น.
21 ประกาศ การแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 1 ก.พ. 2562 07.17 น.
22 เปิดรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 1 ก.พ. 2562 04.10 น.
23 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 1 ก.พ. 2562 03.05 น.
24 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือน มกราคม 2562) 31 ม.ค. 2562 06.36 น.
25 OR Code ประชาสัมพันธ์เพจเฟซบุ๊กของ สคบ. 31 ม.ค. 2562 04.56 น.
26 กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2561 31 ม.ค. 2562 03.22 น.
27 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากฝุ่นละออง PM 2.5 31 ม.ค. 2562 02.17 น.
28 คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อรับรางวัล WSIS Project Prizes 2019 25 ม.ค. 2562 07.21 น.
29 รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น 2 22 ม.ค. 2562 08.48 น.
30 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE 21 ม.ค. 2562 09.33 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 433 รายการ 15 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]