ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและตารางราคากลาง โครงการซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน 18 มิ.ย. 2561 08.25 น.
2 ร่าง ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างหลังคาโดม 1 หลัง พร้อมลานกรีตโรงเรี่ยนเทศบาลเมืองท่าโขลง1 และตารางราคากลางงานก่อสร้าง 14 มิ.ย. 2561 08.11 น.
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดม พร้อมลานคอนกรีต จำนวน 1 หลัง 1 มิ.ย. 2561 02.58 น.
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2561 09.21 น.
5 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9 พ.ค. 2561 08.50 น.
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ(ข้างเดียว) ซ.เทพกุญชร 34 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2561 05.36 น.
7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561 09.00 น.
8 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รวมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ข้างเดียว) ซอยคชสาร 1/1 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561 02.02 น.
9 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเอราวัณ 19/1 (หลังโรงเรียนลาสนุ่น) ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561 01.57 น.
10 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รวมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ทั้งสองข้าง) ซอยเทพกุญชร 40/2 ต.คลองหนึ่ง ด้วยจวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561 01.53 น.
11 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. รวมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองข้าง) ถนนคชสาร ตำบลคลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561 01.48 น.
12 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ข้างเดียว) ซอยเทพกุญชร 34 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 2561 04.17 น.
13 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรือง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 9 เม.ย. 2561 05.40 น.
14 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2561 05.34 น.
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 30 มี.ค. 2561 08.48 น.
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 4 ชั้น) 8 มี.ค. 2561 08.10 น.
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดซื้อจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-6675 8 มี.ค. 2561 07.49 น.
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดซื้อจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ/จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2191 8 มี.ค. 2561 07.48 น.
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2561 08.28 น.
20 การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25 ม.ค. 2561 06.06 น.
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์แบบตอกดสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561 08.41 น.
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดการเรียนการสอนสองภาษา โดยวิธีเจาะจง 15 ม.ค. 2561 05.42 น.
23 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมากำจัดยะมูลฝอยและสิ่่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค. 2561 03.27 น.
24 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2560 07.44 น.
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและสอบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22 ธ.ค. 2560 04.52 น.
26 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21 ธ.ค. 2560 05.46 น.
27 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21 ธ.ค. 2560 05.42 น.
28 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ธ.ค. 2560 07.13 น.
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2560 09.17 น.
30 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 8 ธ.ค. 2560 08.21 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 308 รายการ 11 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]