ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดการเรียนการสอนสองภาษา โดยวิธีเจาะจง 15 ม.ค. 2561 05.42 น.
2 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมากำจัดยะมูลฝอยและสิ่่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค. 2561 03.27 น.
3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2560 07.44 น.
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและสอบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22 ธ.ค. 2560 04.52 น.
5 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21 ธ.ค. 2560 05.46 น.
6 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21 ธ.ค. 2560 05.42 น.
7 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ธ.ค. 2560 07.13 น.
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2560 09.17 น.
9 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 8 ธ.ค. 2560 08.21 น.
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28 พ.ย. 2560 02.38 น.
11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 27 พ.ย. 2560 09.33 น.
12 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์(e - bidding) 20 พ.ย. 2560 10.21 น.
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 8 พ.ย. 2560 08.29 น.
14 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 1 พ.ย. 2560 02.19 น.
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 31 ส.ค. 2560 08.53 น.
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 31 ส.ค. 2560 08.50 น.
17 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 ส.ค. 2560 11.05 น.
18 ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 ส.ค. 2560 11.05 น.
19 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เลียบคลองระพีพัฒน์ จากศาลเจ้าถึงคลองส่งน้ำที่ 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 ส.ค. 2560 10.01 น.
20 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รวมรางวีหร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ต่อจากของเดิม) ซอยเทพกุญ 29 ตำบลคลองหนึ่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 ส.ค. 2560 09.48 น.
21 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 45 เครื่อง 16 ส.ค. 2560 04.31 น.
22 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากของเดิม ถนนไอยรา 1 บริเวณปากซอยไอยรา 6/3 ตำบลคลองสอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 2560 08.54 น.
23 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนตรีต (ต่อจากของเดิม) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ต่อจากของเดิม) ซอยเอราวัณ 10 ตำบลคลองสอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 2560 08.47 น.
24 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ค.ส.ล. รวมรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเอรวัณ 37 ตำบลคลองสอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 2560 08.39 น.
25 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณทางเข้า-ออก เทศบาลเมืองท่าโขลง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 2560 08.36 น.
26 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 31 ก.ค. 2560 04.43 น.
27 สอบราคซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายสัญญาน พร้อมดำเนินการติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ 25 ก.ค. 2560 04.16 น.
28 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เลียบคลองเชียงราก พร้อมงานดันท่อลอด หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง 6 ก.ค. 2560 07.41 น.
29 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน จำนวน 132 รายการ 3 ก.ค. 2560 08.21 น.
30 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทพกุญชร 22 ตำบลคลองหนึ่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 มิ.ย. 2560 08.35 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 287 รายการ 10 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next >> [Lastpage]